Jelnyelvi Tolmácsszolgálat – szolgáltatási rend

A JELNYELV2021 pályázat keretén belül érvényes 2021.szeptember 1-jétől visszavonásig!

A Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat szolgáltatási rendje.
Cím: 3530 Miskolc, Corvin u. 3. Fsz./4.
A nyitvatartási rend: hétfő-péntek: 9:00-13:00 óra.
Ügyeleti idő a 30/630-27-74 telefonszámon a nap 24 órájában.

Jelelt videó változat

A Jelnyelvi Tolmácsszolgálat összes elérhetősége

Név: Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület
Cím: 3530 Miskolc, Corvin út 3. Fsz./4.
Levelezési cím: 3530 Miskolc, Arany János utca 27. 2/2
Telefon: 46/503-936
Fax: 46/503-937
Diszpécser mobil: 06/30-613-07-59
Szakmai vezető mobil: 06/30-630-27-71
Tolmács mobil: 06/30-613-07-48
Ügyeletes mobil: (éjjel-nappal) 30/630-27-74
Honlap: www.borsodijeltolmacs.hu

A Jelnyelvi Tolmácsszolgálat által vállalt tolmácsolási típusok

 • bíróság, hatóság vagy egyéb közhatalmat gyakorló szerv eljárása során végzett tolmácsolás
 • egészségügyi ellátás igénybevételekor végzett tolmácsolás
 • közoktatás, szakképzés, felsőoktatás során a tanulói, hallgatói jogviszonnyal, továbbá felnőttképzés során a képzéssel összefüggésben végzett tolmácsolás
 • foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
 • a jogosult választott tisztségének ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás
 • a jogosult önálló életvitelének elősegítése céljából végzett személyi tolmácsolás
 • nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás
 • média-tolmácsolás

Vállalt tolmácsolási módok:

 • magyar jelnyelv
 • taktilis jelnyelv
 • jelesített magyar nyelv
 • ujjábécé
 • daktil tenyérbe jelelés
 • magyar nyelvű beszéd vizualítása
 • magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása
 • LORM -ábécé
 • tenyérbe írás
 • Braille írás
 • Braille -írás taktilis formája
 • Tadoma víbrációs módszer
 

Az igényelhető tolmácsok fényképpel ellátott névsora és képesítéseik

Név: Mészáros Éva
Foglalkoztatás típusa: főállású
Szerződés szerinti heti munkaóra száma: 40
Szakirányú végzettség megjelölése:: IV. (OKJ jelnyelvi tolmács bizonyítvány)
Kompetencia: A (Jelnyelvi tolmács)
Ellátott terület: B.A.Z. megye területe

Vállalt tolmácsolási típusok:

 • bíróság, hatóság, egyéb közhatalmat gyakorló szerv
 • közoktatás, szakképzés, felsőoktatás
 • egészségügyi ellátás
 • foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
 • választott tisztség ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás
 • önálló életvitel elősegítése
 • nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás
 • média tolmácsolás

Vállalt tolmácsolási módok:

  • magyar jelnyelv
  • taktilis jelnyelv
  • jelesített magyar nyelv
  • ujjábécé
  • daktil tenyérbe jelelés
  • magyar nyelvű beszéd vizualitása
  • magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása
  • LORM -ábécé
  • tenyérbe írás
  • Braille írás
  • Braille -írás taktilis formája
  • Tadoma víbrációs módszer

Név: Majoros Pálné
Foglalkoztatás típusa: főállású
Szerződés szerinti heti munkaóra száma: 40
Szakirányú végzettség megjelölése:: IV. (OKJ jelnyelvi tolmács bizonyítvány)
Kompetencia: A (Jelnyelvi tolmács)
Ellátott terület: B.A.Z. megye területe
Vállalt tolmácsolási típusok:

 • bíróság, hatóság, egyéb közhatalmat gyakorló szerv
 • közoktatás, szakképzés, felsőoktatás
 • egészségügyi ellátás
 • foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
 • választott tisztség ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás
 • önálló életvitel elősegítése
 • nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás
 • média tolmácsolás

Vállalt tolmácsolási módok:

  • magyar jelnyelv
  • taktilis jelnyelv
  • jelesített magyar nyelv
  • ujjábécé
  • daktil tenyérbe jelelés
  • magyar nyelvű beszéd vizualitása
  • magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása
  • LORM -ábécé
  • tenyérbe írás
  • Braille írás
  • Braille -írás taktilis formája
  • Tadoma víbrációs módszer

Név: Ráczné Rapos Emese
Foglalkoztatás típusa: főállású
Szerződés szerinti heti munkaóra száma: 40
Szakirányú végzettség megjelölése:: IV. (OKJ jelnyelvi tolmács bizonyítvány)
Kompetencia: Diszpécser és jelnyelvi tolmács
Ellátott terület: B.A.Z. megye területe
Vállalt tolmácsolási típusok:

 • bíróság, hatóság, egyéb közhatalmat gyakorló szerv
 • közoktatás, szakképzés, felsőoktatás
 • egészségügyi ellátás
 • foglalkoztatási célú és munkahelyen igénybe vett tolmácsolás
 • választott tisztség ellátásához igénybe vett személyi tolmácsolás
 • önálló életvitel elősegítése
 • nagyobb hallgatóság előtt végzett tolmácsolás
 • média tolmácsolás

Vállalt tolmácsolási módok:

 • magyar jelnyelv
 • taktilis jelnyelv
 • jelesített magyar nyelv
 • ujjábécé
 • daktil tenyérbe jelelés
 • magyar nyelvű beszéd vizualitása
 • magyar nyelvű, hangzó beszéd írásba foglalása
 • LORM -ábécé
 • tenyérbe írás
 • Braille írás
 • Braille -írás taktilis formája
 • Tadoma víbrációs módszer

Ingyenes és költségtérítéses tolmácsolási helyzetek jegyzéke

Ingyenes tolmácsolási helyzetek:
A szolgáltatás ingyenes igénybevételére a kommunikációban akadályozott siket, nagyothalló, beszédsérült, siketvak vagy kommunikációban akadályozott személyek jogosultak.
A szolgáltatásra ingyenesen jogosult, aki hivatalos papírral igazolja, hogy
a) magasabb összegű családi pótlékban részesül, (ellátást megállapító határozat)
b) fogyatékossági támogatásban részesül, (ellátást megállapító határozat)
c) akinek hallássérülése legalább az egyik fülén meghaladja a 60 dB-t, vagy mindkét fülén 40 dB-t, (szakorvosi igazolás, audiogram )
d) akinek fogyatékossága a -BNO-10-es osztályozása szerint- egyidejűleg a H54-es és H90-es csoportban tartozik (szakorvosi igazolás, szakorvos által kiadott audiogram)
A legelső tolmácsolás megrendelése előtt be kell mutatni az igazolást, ezt követően elég a személyi igazolás bemutatása.
Egy ember 120 óra ingyenes tolmácsolásra jogosult egy évben, általános órakereten belül.
Az iskolában járok további tolmácsolási órákat kapnak speciális órakeret néven.
Gimnázium, szakközépiskola, szakiskolában járok tanévenként 120 óra, felsőoktatási tanintézetben járok 60 óra szemeszterenként (félévenként), felnőttképzés keretén belül a képzési óraszám 20%-nak megfelelő óraszám.
Tolmácsolás előtt jelezni kell, melyik órakeretet veszik igénybe, melyet a tolmácsok felvezetnek a munkalapra.
Az órakeret kimerülése előtt 10 órával a tolmácsszolgálat munkatársa az ügyfélnek írásban hívja fel a figyelmét. A keret kimerülése után a tolmácsolás, térítés ellenében vehető igényben.
Tolmácsolást 15 perces egységben számoljuk, az elvégzett tolmácsolást a munkalapon aláírással igazolni kell.
Kivételt képeznek: azok a hallássérültek akik, vállalkozásból származó jövedelemmel összefüggő tolmácsolás, esküvői szertartás utáni események tolmácsolása, egyházi rendezvényen való tolmácsolási esetekben kérnek tolmácsot.
Az érvényes ingyenes szolgáltatás jogosultságához továbbá szükséges egy megrendelő adatlap kitöltése, mely tartalmazza a jogosult személy adatait: név, bejelentett lakcím, telefonszám, illetve hallásállapotát. Továbbá az alulírott kijelenti, hogy a jelnyelvi tolmácsszolgáltatást jogosultként, térítési kötelezettség nélkül kívánja igénybe venni. Hozzájárul, hogy a Jelnyelvi Tolmácsszolgálat személyes adatait elektronikus adatbázisában nyilvántartsa, és azokat megrendelés esetén a munkalap elkészítéséhez valamint kapcsolattartás céljából felhasználja.
Tolmácsszolgálathoz beérkező megrendelésekről statisztikai kimutatásokat készít.
A megadott adatokat a Jelnyelvi Tolmácsszolgálat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.
A tolmácsszolgálatok valamennyi munkatársát, és mindazokat, akik a nyilvántartásba betekintést nyernek, titoktartási nyilatkozat kötelezi az adatok bizalmas kezelésére.
Költségtérítéses tolmácsolási helyzetek:
Fizetni kell, amikor a tolmácsolást halló ügyfél vagy intézmény rendeli meg, illetve ha a kapcsolat létrejöttében a halló fél vagy az intézmény érdekelt haszonszerzés szempontjából. Továbbá ha a halló félt, vagy intézményt a kommunikációs esélyegyenlőség – így a jelnyelvi tolmács – biztosítására jogszabály kötelezi.

Ügyfélfogadási és készenléti időbeosztás

Ügyfélfogadás: hétfő-péntek 9:00-13:00
Ügyeleti idő a 30/630-27-74 telefonszámon a nap 24 órájában.
A Tolmácsszolgálat munkanapokon 18:00 és 08:00 óra között, továbbá szombaton, vasárnap vagy munkaszüneti napokon kizárólag sürgős megrendeléseket köteles teljesíteni.
Sürgős megrendelés: életet, testi épséget, egészséget vagy vagyont veszélyeztető helyzet, és az azonnali hatósági intézkedés miatt történő megrendelés.
A szakmai vezető készíti el havonta a készenléti beosztást, a 30/630-27-74 számon elérhető készenléti időben a jelnyelvi tolmácsszolgálat.
A készenlétre beosztott kolléga minden esetben értesíti a szakmai vezetőt, mivel ő jogosult dönteni a kirendelt tolmács személyéről. Amennyiben a szakmai vezető nem elérhető, akkor a készenlétes kolléga munkatársai valamelyikét köteles hívni, ebben az esetben közösen döntenek a munkát ellátó személyéről. Amennyiben azonnali intézkedésre kényszerül a készenlétre beosztott jelnyelvi tolmács munkatársunk (pl. súlyos baleset, váratlan helyzetek), úgy azt, köteles minden értesítés nélkül a tolmácsolási helyszínre haladéktalanul elindulni és ellátni a tolmácsolási feladatot. A sürgős esetekben nem választható tolmács, a készenlétben álló tolmács végzi el a tolmácsolási feladatot.

Megrendelés módja

Egyéni megrendelők:
 
A megrendelés a teljesítés időpontját megelőzően legalább 3 nappal történhet:
– személyesen,
– telefonon,
– faxon,
– e-mailben,
– postai úton
– SMS-en,
– Skype-on,
– Viber-en
Megrendeléskor közölje:
Kinek kell tolmácsolni?
Hol kel tolmácsolni?
Mikor kell tolmácsolni?
Mennyi időt kell tolmácsolni?
Milyen módon kéri a tolmácsolást?
A tolmácsszolgáltatás fajtáját, (térítésmentes tolmácsolás vagy közszolgáltatási tevékenység)
Hol, hogyan tudjuk önt elérni?
Személyes megrendeléskor azonnal visszaigazolunk. Nem személyesen leadott megrendelést 3 órán belül visszaigazolunk.
Megrendeléskor közöljük, mennyi ingyenes órakerettel rendelkezik még.
Sürgős, rendkívüli esetekben: lehetőségeink szerint azonnal biztosítunk tolmácsot. A megye területén, Miskolcon kívül sürgős esetben lehetőség szerint 2 órán belül.
Egész napos rendezvényekre az esemény előtt legalább egy héttel kérjük a megrendelést.
A megrendelés a tolmácsokon keresztül az elérhetőségek bármelyikén igényelhető.
A megrendelést regisztráló személy (jelnyelvi tolmács) ismerteti a szolgáltatás elvégzésének feltételeit a megrendelővel.
A megrendeléseket egyértelműen visszaigazolják a megrendelő felé is, az általa választott megrendelési csatorna egyikén.
A megrendelések teljesítését munkalapon a megrendelő, valamint a tolmács(ok), aláírásukkal igazolják. Munkalapok alapján számítógépes adatfeldolgozás és nyilvántartás készül, a havonta esedékes statisztikai jelentés érdekében.
A jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező intézmények, vagy gazdasági társaságok, elérhetőségünk bármelyikén kérhetik a szoláltatást. Az Állami Intézmények (Bíróság, Rendőrség) ezt kirendelő határozatban, előre írott formában (postai úton, e-mailben, vagy faxon) rendeli meg. Sürgős esetben telefonon is, a helyszínen adva át a kirendelő határozatot.
 

A megrendelések lemondásának módja és határideje

A megrendelőnek kötelessége a tolmácsszolgálatot értesíteni:
1. a tolmácsolási helyzetben bekövetkező változásokról (helyszín, időpontváltozás stb.),
2. a tolmácsolási szituáció körülményeiről (tolmácsolás típusa)
3. a megrendelt szolgáltatás lemondására az adott tolmácsolás előtt 24 órával, de legkésőbb a tolmácsolás megkezdése előtt 3 órával van lehetőség
Amennyiben nem mondta le a tolmácsot, és nem ment el a megbeszélt tolmácsolásra, a tolmács 20 perc várakozás után hagyja el a helyszínt, az irodában jegyzőkönyv készül a történtekről. A 120 óra ingyenes órakeretből levonásra kerül a munkalapra írt (betervezett) tolmácsolási óra.
A fenti módosítás, lemondás, körülmény változás adatainak bejelentése történhet személyesen, telefonon, faxon, e-mailben, MSN-en, SMS-en keresztül.

Költségtérítéses tolmácsolások díjszabása és a fizetési feltételek

Intézményi megrendelők
Az intézményi megrendelők térítési kötelezettségéről irányadó a jelen Szolgáltatási Rend mellékletét képező az 1998 évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, a 2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról, valamint 62/2011.(XI.10.) NEFMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről, és a 370/2017 (XII. 8.) Korm. rendelet a jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről.
A szolgálathoz beérkező megrendelések során az alábbi információt vezetjük fel a megrendelő lapra:
1. a tolmácsolás helyszíne,
2. ideje,
3. időtartama,
4. típusa,
5. a kapcsolattartó személy elérhetősége
6. a kifizetés módja
7. a térítési díj mértéke
A megrendelés történhet személyesen, telefonon, faxon, emailban, SMS-en, Skype-on vagy webkamerán keresztül a szolgáltatás helyszínén, a tolmácsszolgálat irodájában. A teljesítés előzetes árajánlat elfogadása alapján történik, melyet szerződésben rögzítünk.
Díjszabás és fizetési feltételek:
Az igazságügyi és rendészeti miniszter ágazati irányítása alá tartozó közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő tolmácsok, jelnyelvi tolmácsok díjazásáról szóló 42/2009 (IX. 15.) IRM rendelet 62/2011. (XI.10.) NEFMI rendelet alapján.
Minden esetben a megrendelő köteles téríteni az igénybevett szolgáltatás díját, annak teljesítése után, számla ellenében készpénzben, illetve átutalással 15 munkanapon belül.

A tolmácsolással és a tolmácsokkal kapcsolatos észrevételek és panaszok befogadásának és kezelésének

A Jelnyelvi Tolmácsszolgálat tevékenységével kapcsolatos, vagy tolmácsok személyére vonatkozó, bármilyen észrevétel vagy panasz megtételére a Tolmácsszolgálat szakmai vezetőjénél van lehetőség, személyesen, postai úton vagy e-mailben a bjkemiskolc@gmail.hu. címen. Észrevételeit a munkalap, megjegyzés rovatában is leírhatja.
A Tolmácsszolgálat szakmai vezetője annak elbírálásáról 30 napon belül írásban dönt.
Titoktartási kötelezettség:
A Tolmácsszolgálat munkatársai a Szolgálati titoknak minősülő információkat – a Szolgálat gazdasági működésének adatait, személyi adatokat és egyéb a szakmai vezető által titkosnak minősített adatokat – kötelesek bizalmasan kezelni.
Fenntartói adatok:

A tolmácsszolgálat fenntartója:

Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület
Cím: 3530 Miskolc, Arany János utca 27. 2/2
Képviseletre jogosult személy:
Mészáros Éva bjkemiskolc@gmail.com
Tel: 30/630-27-71